Uspješno održan meetup: "Kako riješiti veliki problem i testirati ideju za samo pet dana?"

Kako efikasno iskoristiti vrijeme kao nepovratni resurs je najveći izazov za sve nas. U današnjem vremenu sve organizacije i timovi nastoje biti brze, inovativne, strastvene a pri tome ostati efikasne i pragmatične.

​Na ovom meetup-u koji je vodio naš kolega Elvis Pivić upoznali smo se sa osnovama metode "Design Sprint" nastalom u Google Ventures. Metoda nam nudi novi pristup kako riješiti veliki problem i testirati novu ideju za samo pet dana, na efikasan i pragamatičan način. Izuzetno zanimljivo predavanje nastavljeno je sa Q&A sesijom te druženjem uz brunch.

Na osnovu iskazanog interesa polaznika meetup-a te nastojeći unaprijediti ponudu svojih treninga, Bosnia Agile organizuje trening na ovu temu 24. i 25. aprila 2019. godine. Saznajte više!

sampleRead documents about Bosnia Agile...

Read more...

sampleJoin Bosnia Agile online...

Read more...

sampleRegister on our web site for free...

Read more...

Past Events

Our Services

Contact Us

Bosnia Agile
Milana Preloga 12, Sarajevo 71000
Bosna i Hercegovina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.agile.ba