Agilne prakse u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Autori: Emina Kreštalica, Amir Zuka, Omer Gegić, Jasmin Heljić

Mjesto i datum: Sarajevo, 07.10.2014

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je preduzeće od strateške važnosti za našu zemlju. Uspješnost poslovanja kompanije potvrđuje kontinuirani rast prihoda i dobiti. JP EPBiH je prva kompanija u FBiH  čiji je prihod premašio iznos od milijardu KM (rezultati poslovanja 2013.godine). Zahvaljujući značajnim materijalnim resursima, pogonskoj spremnosti proizvodnih kapaciteta i stručnim kadrovima, Elektroprivreda BiH je najveća i najjača elektroprivredna kompanija u državi, lider u proizvodnji električne energije u BiH i značajan sudionik na međunarodnom tržištu.    

Ipak Elektroprivreda BiH nije imuna na birokratsku kulturu svojstvenu velikim kompanijama tako da su svi segmenti kompanije pod uticajem višedecenijskog načina rada. Informatika nije izuzetak, te se jednostavno rečeno ukopila u postojeći način rada usklađujući se sa važećim propisima i procedurama. Takav način u literaturi se naziva tradicionalni i svojstven je velikim korporacijama, a ako bismo ga preveli na jezik razvoja softvera rekli bismo da se zove vodopadni pristup (Waterfall). S druge strane okruženje i svjetski trendovi nameću inovativnije pristupe kako u polju informatike tako i drugim sferama života.

  

Kao društveno odgovorna kompanija Elektroprivreda BiH je redovno ulagala u edukaciju zaposlenika što je otvorilo vrata dotoku korisnih informacija o aktuelnim informatičkim trendovima. To je za posljedicu imalo promišljanje o promjenama u dotadašnjim praksama implementacije softverskih projekata.

Grupa mladih inženjera spletom okolnosti okupljena na novom projektu, dobila je slobodu i podršku menadžmenta da osmisli vlastitu metodologiju rada kako bi efikasnije, kvalitetnije i brže realizovali postavljene zadatke. Ideja rada je bila uvesti što više dinamike i proaktivnosti u realizaciji zadataka što se poklopilo sa principima agilnog pristupa. Rezultat rada na projektu je bila jednostavna proaktivna metodologija nazvana Model kružnice. Više o samoj metodologiji se može naći u radu autorskog trojca Heljić/Gegić/Kreštalica “Distribuirani IS za priključenje kupaca na ED mrežu (DISP)“ prezentovanom na 18. HrOUG konferenciji 2013. u Rovinju.

Vremenom se ukazala potreba za dodatnim stručnim usavršavanjem na polju agilnog razvoja i širom primjenom agilnog pristupa u preduzeću. U tom periodu održava se i Bosnia Agile Kickoff, gdje projektni tim EPBiH uspostavlja kontakt sa Bosnia Agile udruženjem i razmjenjuje ideje o načinima razvoja softvera u preduzećima koja se profesionalno ne bave razvojem, ali imaju interni razvoj kao potpornu funkciju poslovanju. Bosnia Agile je prepoznala entuzijazam koji se pojavio u EPBiH, te je na svoje redovne evente pozivala i inžinjere iz Elektroprivrede BiH. U junu i septembru 2014. organizovani su treninzi i predavanja o Scrum metodi koji dodatno ohrabruju projektni tim iz Elektroprivrede u primjeni agilnih metoda na softverskim projektima.

Tako je započela primjena praksi iz Scruma u EPBiH. Na prvom sljedećem projektu, odobrenom od strane Generalnog direktora, Scrum kao pojam po prvi put ulazi u službene dokumente EPBiH.

Izvod iz rješenja o uspostavi projektnog tima