Trening: AGILNO UPRAVLJANJE IT PROJEKTIMA ZA KLIJENTE

Trening: AGILNO UPRAVLJANJE IT PROJEKTIMA ZA KLIJENTE

From Februar 21, 2018 10:00 until Februar 22, 2018 16:00

Kod Hotel Holiday Sarajevo

info@agile.ba

+387 61 869 242

http://www.agile.ba

Hits: 6444


Da li ste vi projekt menadžer koji ima viziju i znanje šta želite postići sa informacionim sistemom koji trebate razviti, ali iskustveno znate da sve stvari nisu potpuno jasno definisane, da će biti promjena korisničkih zahtjeva i da specifikacija zahtjeva odnosno tenderska dokumentacija koju pripremate nije, i vrlo vjerovatno ne može biti, sveobuhvatna i precizna u detalje?

Skoro sve softverske kompanije danas prakticiraju agilni razvoj, ali vi možda još nemate iskustva sa tim konceptom organizacije rada ili tek počinjete upravljati projektima u agilnom okruženju?

Imate fiksni budžet, a želite uspješno upravljati neizvjesnostima i pri tome projekat uspješno okončati "od prve", bez aneksa ugovora i eventualno novih postupaka nabavki?

Trening „Agilno upravljanje projektima za klijente“ prezentira uspješne agilne procese, prakse i alate za projektne menadžere koji naručuju razvoj softverskih proizvoda, u kojem vi i razvojni tim ugovorenog ponuđača radite zajedno na postizanju ciljeva projekta, pri tome uvažavajući činjenicu da je nemoguće unaprijed predvidjeti sve funkcionalnosti i detalje budućeg sistema, te da su nova saznanja do kojih dolazimo u toku projekta, vrlo vjerovatno ključna za razvoj sistema koji donosi najveću poslovnu vrijednost vama kao klijentu. Na treningu ćemo se fokusirati na Scrum, kao vodeći agilni okvir, ali će se prezentirati i korisne tehnike i alati iz Kanban, Lean i DSDM pristupa.

OČEKIVANI UČESNICI TRENINGA

Ovaj kurs je dizajniran za sljedeće učesnike:


POLAZNICI PRETHODNOG TRENINGA SU REKLI...

„Treningom su obuhvaćene svi potrebni elementi koji su potrebni da se dobije uvid i osnovna znanja o agilnom upravljanju projektima i daje smjernice za dalje istraživanje. Posebno bih istakla kvalitet i sposobnost trenera što je jako važno jer vlada sposobnošću prenošenja znanja, načinom prezentiranja, potrepljivanjem konkretnim primjerima i poređenjima. Svakako bih preporučila ovaj trening.“

Amra Sofić, Voditelj projekata, BH Telecom d.d

***

"Jako dobro koncipiran trening i veoma interesantan inovativan pristup razvoju informacionih sistema koji će, po mom mišljenju, svim ugovornim organima osigurati kvalitetniju implementaciju projekata u oblasti informacionih tehnologija."

Ivana Šarić, Šef Odsjeka za e-Vladu, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH

***

„Trening je izuzetno kvalitetno pripremljen i usmjeren prema profilu korisnika odnosno firmi iz kojih dolaze. Smatram da je agilno upravljanje projektima budućnost tj. već sadašnjost i u velikom omjeru jedini mogući način kvalitetne realizacije IT projekata.“

Dragan Tešić, Direktor SRJ za informacione usluge, Pošte Srpske a.d. Banja Luka

***

„Kurs je veoma kvalitetno pripremljen. Predavač je izuzetno dobro držao trening i prenio svoja iskustva i znanja polaznicima treninga. u dva dana koliko je trajao trening, imali smo priliku dobiti odličan overview Agilnog pristupa vođenju projekata, naučiti osnove Scrum procesa i same agilne filozofije.“

Selma Prolic, Stručni saradnik za planiranje produkata, BH Telecom d.d

***

„Trening je dobro koncipiran, zanimljiv, a znanja koja se steknu mogu se odmah primjenjivati u praksi.“

Ervin Grebović, Projekt menadžer, Raiffeisen Bank d.d

***

"Kurs je bio odličan sa dosta korisnih i praktičnih informacija. Za mene je posebno bilo bitno što je obrađen i aspekt javnih nabavki i gdje je jasno predočena primjena Agilnog pristupa u cijelom procesu javnih nabavki od inicijalne projektne ideje, projektnog prijedloga, projektnog zadatka i TD. Predavač je iz svoj bogatog iskustva u javnim nabavkama a vještinama u Scrum-u uspješno vodio i obuhvatio kompletnu  tematiku."

Sabahudin Suljević, stručni saradnik za IT, Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH

***

"Kurs prezentira, kao i druge dobre prakse i ideje, nešto što ste oduvijek trebali radili. Ako niste, pomoći će da sagledate bolji način za svoje potrebe. Na kraju kursa, od predavača se dobije i neočekivani bonus: pripremljeni obrasci za javnu nabavku, po agilnom principu, što je od praktične pomoći."

Timur Gadžo, direktor Zavoda za informatiku i statistiku, Kanton Sarajevo

*** 

„Trening je izuzetno koristan čak i za ljude koji praktično i teoretski već znaju nešto o Scrum-u jer razrješava nedoumice i daje prostora za raspravu o detaljima.“

Vladimir Kežić, CTO, Lutrija Republike Srpske

*** 

"Kurs je odlična prilika za upoznavanje suštine agilnog razvoja softverskih rješenja, kao i pripremu odgovarajuće tenderske dokumentacije u skladu sa tim."

Damir Hadžić, Šef odsjeka za projektovanje, razvoj i implementaciju IT sistema, Porezna uprava Federacije BiH

*** 

"Scrum metodologija očigledno oslobađa analitičara/projektanta zabluda, sporosti, nepreciznosti, neujednačenosti u razvoju, loših rezultata, stresova i sl., a nudi kontinuiran, ravnomjeran, fokusiran, precizan, pravovremen i kvalitetan razvoj. Naravno ako su i drugi faktori ispunjeni: razumijevanje glavnih stakeholder-a, korektan i profesionalan nivo dijaloga između članova tima, te profesionalne relacije i komunikacija investitor-izvođač projekta."

Safet Jakupović, Stručni savjetnik za IT, Vrhovni sud Federacije BiH

*** 

„Toplo preporučujem kurs. Jako dobar predavač i demonstrator. Izuzetno dobra komunikacija sa polaznicima treninga, kao i jako dobra upućenost u tematiku i problematiku navedenog treninga. Kurs je dinamičan i edukativan, te daje dobre smjernice za nabavke i agilno upravljanje projektima razvoja informacionih sistema.“

Belmin Kadušić, sistem administrator, Opšta bolnica Tešanj 

*** 

„Zanimljiva tema, jos zanimljivije predavanje, svakako mi je otvorilo poglede u smislu poboljšanja mnogih stvari koje trenutno radim u praksi.“

Ahmed Hasanagić, IT demand and Project manager, Raiffeisen Bank dd BiH

*** 

„Trening bih najiskrenije preporučio svakome ko je zainteresovan za Agile/Scrum metodologiju kako iz perspektive onoga ko je naručilac software-a tako i onoga ko izrađuje sam software. Bez obzira što je fokus treninga na strani klijenta informacionog sistema, učesnik će dobiti odličan overview kompletnog Agile/Scrum procesa, realizacije i same filozofije.“

Inel Pandžić, IT administrator, Fakultet političkih nauka Sarajevo


TEME KOJE ĆE SE OBRADITI NA TRENINGU

ZA KOGA JE OVAJ TRENING NAMJENJEN?

Ovaj kurs je dizajniran za sljedeće učesnike:

Napomena: Scrum je agilni okvir za razvoj kompleksnih proizvoda. Iako je inicijalno formalizovan za softverske projekte, uspješno se primjenjuje i za mnog druge kompleksne i inovativne proizvode pa je ovaj trening od praktične vrijednosti i za tradicionalne projekt menadžere. Ipak, trening će se bazirati na IT domen.

ZAŠTO AGILNI RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA?

DATUM I MJESTO

21 - 22.02.2018

Hotel "Holiday"

Zmaja od Bosne 4

71000 Sarajevo 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA TRENINGU

Standardna kotizacija: 349 KM* + 17% PDV

Rana kotizacija do 01.02.2017.: 299 KM*+17% PDV

Ručak, kafe pauze i materijali uključeni u cijenu.

*Članovi Bosnia Agile udruženja dobijaju 10% popusta na cijenu kotizacije.

REGISTRACIJA

Registracija na trening je otvorena i dostupna putem prijavnog obrasca.

Nakon registracije dobićete predračun i podatke za uplatu kotizacije.

SATNICA

Srijeda, 21.02.2018.

10.00-11.30 - Predavanje

11.30-12.00 - Kafe pauza

12.00-13.30 - Predavanje

13.30-14.30 - Ručak

14.30-16.00 - Predavanje

Četvrtak, 22.02.2018.

10.00-11.30 - Predavanje

11.30-12.00 - Kafe pauza

12.00-13.30 - Predavanje

13.30-14.30 - Ručak

14.30-16.00 - Predavanje

 

PREDAVAČ

Kemal Bajramović, dipl.ing.el.

Scrum trener u Bosnia Agile 

Kemal je IT projekt menadžer koji u ovaj trening unosi višegodišnje iskustvo u agilnom upravljanju IT projektima, radu sa razvojnim timovima softverskih kompanija, razvoju projektne dokumentacije i rješavanju brojnih izazova sa kojima se susreće IT projekt menadžer u razvoju informacionih sistema. On ima preko 10 godina predavačkog iskustva. Drži treninge i predavanja na teme AgileScrum, javnih nabavki IT rješenja i razvoja e-Servisa na profesionalnim seminarima, treninzima i konferencijama.

On je Certified Scrum Master® (CSM), Certified Scrum Product Owner® (CSPO), Professional Scrum Product Owner™ (PSPO), Agile Project Management® (AgilePM), PRINCE2®, ITIL® i Management of Value® (MoV) certificiran.