Trening: NABAVKE I AGILNI RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA

From Decembar 15, 2014 11:30 until Decembar 16, 2014 16:00
+387 61 218-405; +387 61 817-548; +387 61 869-242
Hits: 108372

Imate viziju i znate šta želite od budućeg informacionog sistema, ali neznate kako da pomirite uslugu razvoja software-a po fiksnoj cijeni i potrebu da neke stvari možete promjeniti u toku projekta (dodati nešto čega se niste sjetili, promijeniti nešto što ste loše definisali)? Niste sigurni da li je vaša tenderska dokumentacija jasna i dovoljno obimna kako bi ponuđači razumjeli šta želite? Osjetite nedostatak komunikacije i pozitivne saradnje sa ugovorenim ponuđačem? Želite uspješan projekat "od prve", bez aneksa ugovora i novih postupaka nabavki?   

Nemojte se brinuti, to se dešava mnogima. 

Predstavljamo vam seminar koji će vam prezentirati Agilni pristup upravljanju razvoja informacionih sistema i servisa - fleksibilan, holistički pristup razvoju proizvoda u kojem vi i razvojni tim ugovorenog ponuđača radite zajedno na postizanju ciljeva projekta, pri tome uvažavajući činjenicu da je nemoguće unaprijed predvidjeti sve funkcionalnosti i detalje budućeg sistema, te da su nova saznanja do kojih dolazimo u toku projekta, vrlo vjerovatno ključna za razvoj sistema koji donosi najveću poslovnu vrijednost vama kao klijentu. 

 

Seminar

Nabavke i agilni razvoj informacionih sistema

Četiri koraka potrebna za uspjeh IT projekata u javnom, privatnom i nevladinom sektoru

SARAJEVO, 15.-16. DECEMBAR 2014.

JESTE LI PROBALI BITI AGILNI? 
Upoznajte se sa inovativnim načinima komunikacije i kolaboracije u pripremi projektne dokumentacije i realizaciji projekta.
Saznajte kako provesti postupak nabavke agilnog razvoja softvera.
Naučite agilno upravljanje projektima – sve popularniji pristup u projekt menadžementu.
Postanite lider u upravljanju projektima razvoja informacionih sistema u svojoj organizaciji!

Agilni pristup danas je prevladavajući trend u projektima razvoja inovativnih IT rješenja, posebno informacionih sistema, jer su se klasične metode upravljanja projektima, bazirane na strogoj faznoj implementaciji, pokazale neodgovarajućim. Posljednje istraživanje iz 2014. godine iz oblasti upravljanja IT projektima, pokazalo je da je 88% softwareskih kompanija usvojilo agilni razvoj, te da je 72% agilnih projekata bilo vođeno po najpopularnijoj metodi - Scrum. Na seminaru ćemo vas naučiti kako da budete komplementarni praksi softwareskih kompanija u BiH i zašto primjena Scrum metode povećava šanse za uspjeh vašeg IT projekta. Objasnićemo i kako nabaviti ovakvu uslugu i kako prakticirati Scrum sa odabranim ponuđačem do kraja uspješne implementacije sistema.

Dvodnevni seminar  će polaznike obuke osposobiti da pravilno pristupe razvoju projektne i tenderske dokumentacije, provedu postupak nabavke usluge razvoja te prakticiraju agilni razvoj informacionih sistema u javnom i privatnom sektoru. Trening se izvodi u interaktivnom i kolaborativnom formatu sa elementima predavanja, grupnih diskusija, vježbi, igara i simulacija u učionici.

TEME KOJE ĆE SE OBRADITI NA SEMINARU

Kako danas nabavljamo i razvijamo informacione sisteme i servise?  

 • Zašto su mnogi projekti razvoja informacionih sistema i servisa u javnom i privatnom sektoru danas djelomično uspješni ili potpuno neuspješni?
 • Upoznavanje sa agilnim razvojem informacionih sistema i servisa
 • Tradicionalni vs. Agile razvoj servisa: Zašto Agilnost?

Priprema tenderske dokumentacije i pisanje specifikacije za nabavku IT rješenja: dobre prakse 

 • Utvrđivanje zahtjeva korisnika i specifikacija zahtjeva sistema;
 • Nabavka usluge razvoja informacionog sistema s osvrtom na dizajn sistema, agilni razvoj, isporuku, instalaciju i konfiguraciju, te korištenje alata za kolaboraciju i održavanje sistema;
 • Nabavka usluge održavanja informacionih sistema;
 • Uslovi za učešće ponuđača, sa osvrtom na poslovnu sposobnost.

Razvoj dobrih kriterija za dodjelu ugovora

 • Kreiranje kriterija za izbor softwareskih kompanija;
 • Članovi razvojnog tima kao kriterij za učešće;
 • Evaluacija ponuda. 

Agilni razvoj informacionih sistema pomoću Scrum-a: Razvoj sistema i servisa koje korisnici vole

 • Uvod u Scrum uloge, aktivnosti, artifakte i pravila;
 • Principi i vrijednosti agilnog razvoja: građenje partnerskog odnosa sa izabranim ponuđačem i kolaborativni razvoj;
 • Agilni projekt menadžer: optimizacija vrijednosti razvojnog tima ugovorenog ponuđača i vođenje razvoja pobjedničkih sistema u agilnim projektima. 

Konsultacije 2.0  

 • Kolaborativni dizajn i isporuka servisa, decision making i policy making 

Nabavke cloud rješenja  

 • Cloud computing tehnologije
 • Prednosti i nedostaci, primjeri iz prakse
 • Nabavka cloud computing usluga

UČESNICI

 • Projekt menadžeri u organima javne uprave, javnim preduzećima i ustanovama, privatnim kompanijama i organizacijama, nevladinim i drugim organizacijama, koji vode ili učestvuju u razvoju informacionih sistema i servisa;
 • IT stručnjaci (analitičari, dizajneri, developeri) angažirani u projektnim timovima na implementaciji takvih rješenja;
 • Službenici za nabavke koji učestvuju u pripremi tendera za nabavku razvoja informacionih i drugih inovativnih proizvoda.

Napomena: Scrum je agilni okvir za implementaciju kompleksnih projekata. Originalno je formaliziran za projekte razvoja software, ali se u praksi pokazao izvrsnim za sve kompleksne, inovativne projekte, pa od ovog seminara veliku korist mogu imati tradicionalni projekt menadžeri iz drugih oblasti. Primjeri iz prakse će se ipak fokusirati na IT projekte.

PREDNOSTI AGILNOG PRISTUPA

 • Ugovorni organ ne mora unaprijed specificirati očekivano rješenje u detalje, već se očekuje da je u stanju prilično precizno definirati svoje poslovne ciljeve i potrebe. Ugovorni organ se fokusira na to šta će donijeti najveću vrijednost organizaciji.
 • Promjene želja ugovornog organa su dio agilnog radnog procesa, šta znači da te promjene (vrlo vjerovatno) neće voditi ka prekoračenju budžeta, kako je to uobičajeno u tradiocionalnom projektu kod upravljanja promjenama. 
 • Tehnička specifikacija budućeg sistema će biti dovoljno opsežna da ponuđač može procjeniti realnu vrijednost svoje ponude, a opet dovoljno fleksibilna da ugovorni organ, na osnovu novih saznanja u toku projekta, može mijenjati zahtjeve kako bi dobio najveću vrijednost u sistemu koji se razvija.     
 • Ugovorni organ i ugovoreni ponuđač zajedno implementiraju projekat - kroz kontinuirani angažman u planiranju posla i pregledanju rezultata na početku, odnosno kraju svake iteracije. 
 • Učenje i nova saznanja su su središnji i sastavni aspekt agilnog radnog procesa. Iako učenje i poboljšavanje proizvoda nije isključeno u tradicionalnom razvojnom metodu, agilni proces je dizajniran tako da podržava i stimulira proces učenja.
 • Ugovorni organ preuzima lidersku poziciju u vođenju razvoja proizvoda čime se povećavaju šanse za uspjeh projekta iz prvog pokušaja.
 • Rad na inovativnim projektima sa kreativnim ljudima je zabavan!

DATUM I LOKACIJA

15 - 16.12.2014

Hotel "Sarajevo"

Džemala Bijedića 169 A

71000 Sarajevo  

KOTIZACIJA

Redovna kotizacija: 299 KM + PDV

Ako na seminar prijavljujete dvoje ili više polaznika iz vaše institucije, imate pravo na dodatni popust od 10% na kotizaciju svakog polaznika obuke. Bosnia Agile članovi dobijaju dodatni popust od 10%. Molimo kontaktirajte nas putem e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. za predračun.

U cijenu je uključen ručak oba dana seminara, kafe pauze te materijali (brošura i radni materijal).

Broj učesnika je ograničen.

Eventualni smještaj u hotelu „Sarajevo“ učesnici trebaju sami rezervisati putem telefona +387 33 777 900 ili e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

REGISTRACIJA NA SEMINAR

1. Kliknite na link Prijava na vrhu ove stranice i popunite obrazac za prijavu

2. Izvršite uplatu kotizacije. Podaci za uplatu su:

Banka primaoca: UniCredit Bank d.d

Adresa banke: UniCredit Bank d.d, Kardinala Stepinca b.b, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Transakcijski račun: 3387202206363167

Primalac: Udruženje za podršku razvoju agilnih metoda u BiH

Adresa primaoca: Milana Preloga 12, 71000 Sarajevo, BiH

Svrha uplate: Pohađanje seminara "Nabavke i agilni razvoj informacionih sistema"

RASPORED PREDAVANJA

Ponedeljak, 15.12.2014.

10.30-12.00 - Prvi blok

12.00-12.30 - Kafe pauza

12.30-14.00 - Drugi blok

14.00-15.00 - Ručak

15.00-16.30 - Treći blok

Utorak, 16.12.2014.

09.00-10.30 - Prvi blok

10.30-11.00 - Kafe pauza

11.00-12.00 - Drugi blok

12.00-13.00 - Ručak

13.00-15.00 - Treći blok

 

PREDAVAČ

Kemal Bajramović, dipl.ing.el.

Suosnivač, Agile/Scrum trener u Bosnia Agile 

Kemal je IT projekt menadžer zaposlen u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine kao šef Grupe za informacione tehnologije. Ima više od 12 godina iskustva u upješnom pokretanju projekata i razvoju informacionih sistema u javnoj upravi kao i izgradnji kapaciteta za e-Upravu i agilno upravljanje projektima i razvoj software-a. Uspješno je vodio brojne projekte finansirane od Evropske komisije, GIZ, USAID, AECID i drugih međunarodnih i lokalnih organizacija i institucija.

Kemal je također suosnivač udruženja Bosnia Agile, organizacije čiji je osnovni cilj promocija lean i agile principa i metoda upravljanja projektima i razvoja software-a. On je Bosnia Agile Scrum trener fokusiran na izgradnju kapaciteta i privatnog IT SME sektora kao i organizacija javnog sektora zainteresiranih za agilno upravljanje projektima i razvoj informacionih sistema.

Već 10 godina je aktivan kao predavač u akademskom svijetu kao i stručnim seminarima i konferencijama. Predavač je na teme Agile/Scrum, e-Procurement, javne nabavke ICT rješenja i Government.

On je Certified ScrumMaster® (CSM), Certified Scrum Product Owner® (CSPO) i Professional Scrum Product Owner™ (PSPO).

 


Naredni događaji

Prethodni događaji

Naše usluge

Kontaktirajte nas

Bosnia Agile
Milana Preloga 12, Sarajevo 71000
Bosna i Hercegovina

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
www.agile.ba